Tommy Mortensen - Uki Goshi Sasae
Tommy Mortensen - Tachi Waza
Kim Christensen - Seoi-Nage
Tommy Mortensen og Kim Christiansen - Ne-waza
Stanislaw Kacpzycki- Deashi-Barai 2
Stanislaw Kacpzyck Allan Gjerulff - Newaza
Czeslaw Kur - Newaza
Stanislaw Kacpzycki- Deashi-Barai1
Tommy Mortensen - Yoko Tomeo Nage
Tommy Mortensen - O Soto Gari
Stanislaw Kacpzycki-Ne waza Special focus on kids
Martin Lykkegaard og Allan Gjerulff - Tai-Otoshi